Kontakt

Antal besökare:

sedan 2012


Uppdaterad 2018-03-19

Vår postadress är:

 

Dragspelsklubben Smedbälgarna

Skrinnarvägen 11

633 59 Eskilstuna

Klubbens organisationsnummer: 818000-8933

 

Bankgiro: 129-0121

 

Swiss: 123 188 40 55

 

Klubben bildades 1974 och registrerades 1984-05-13

Föreningen verksamhet regleras av våra stadgar. Dessa har reviderats och moderniserats under årens lopp.

 

Här är Gällande stadgar.

Efter årsmötet 13 febr 2018 ser styrelsen ut så här:

 

 

Telefon

E-post

Ordförande

Vakant pga dödsfall

 

ordf@smedbalgarna.se

Vice ordförande

Gunnar Andersson

Vald 2014

016-42 54 50

072-252 54 50

gunnarfa@hotmail.com

Sekreterare

Gun Sundberg

Vald 2014

016-51 20 57

070-144 25 33

gunsundberg@yahoo.se

Vice sekreterare

Bertil Stjernefors

Vald 2014

 

073-975 02 87

stjernefors@bredband.net

Kassör

Gunnar Beskow

Vald 2011

070-520 49 68

kassor@smedbalgarna.se

Ledamot

Karl-Erik Carlsson

Vald 2014

016-706 11

070-637 84 52

kallec@tyfonmail.se

Ledamot

Marianne Arnholm

Vald 2014

016-51 85 64

073-977 08 83

marianne.arnholm@gmail.com

Ledamot

Håkan Carlsson

Vald 2013

073-970 49 96

Saknas

Ledamot

Ann-Marie Nordkvist

Vald 2013

016-51 79 34

070-777 41 07

annie.nordqvist@gmail.com

Vill du att vi ska spela för er så kontaktar du någon av nedanstående:

ordf@smedbalgarna.se

Tillfälligt:

Gunnar Andersson

016-42 54 50

072-252 54 50

spelkontakt@smedbalgarna.se

Tillfälligt:

Gunnar Andersson

016-42 54 50

072-252 54 50

Gruppen Smedbälgarna

Bertil Stjernefors

 

073-975 02 87

Gruppen Finstämt

Peter Radermacher

 

070-368 55 33

Gruppen Sme'halverna

Gunnel Forss

0220-432 43

070-232 58 51

Gruppen Småbälgarna (Durspel)

Börje Dahlberg

016-35 75 39

070-314 77 01

Klubben har egen träningslokal

 

Den är belägen i Viptorp i Eskilstuna. Vi är mycket glada att ha denna utmärkta träningslokal.

Här bedrivs träning 4 dagar i veckan.

 

Vill du komma och lyssna så tag kontakt med respektive spelledare så får du veta vilka tider som gäller.