Medlemsinfo

Dragspelsklubben Smedbälgarna

 

Uppdaterad 2018-02-16

AKTIVITETER UNDER 2018

SPELNINGAR

 

Jan 16 Tisdag 12.00-13.00 Mötesplats Nyfors. Smedbälgarna

Jan 25 Torsdag 18.00 Vilsta musikcafé

Febr 22 Torsdag 18.00 Vilsta musikcafé

Mars 03 Bröllop i Västerås. Göra A / Ejnar / Gudrun

Mars 22 Torsdag 18.00 Vilsta musikcafé

April 26 Torsdag 18.00 Vilsta musikcafé

Maj 4 Fredag Dragspelets dag Fristadstorget 12.00-15.00

Juni 16 Lördag Bromma/Rinkeby Konsert med Accordeon Club

Juni 22 Fredag Midsommarfirande Visholmen Strängnäs Lennart Mild

Juni 28 Torsdag 17.00-19.00 Underhållning Vilsta. (Del av Smedraget)

Juni 29 Fredag 19.00-22.00 Dans tillsammans med andra grupper

Juni 30 Lördag 12.00-17.00 Smedraget. Alla grupper.

Juni 30 Lördag 19.00-22.00 Dans tillsammans med andra grupper

 

 

DELTAGANDE I ANDRAS STÄMMOR

 

Mars 10 Lördag Dragspelsträff Högsjö Folkets hus kl 13.00-17.00 Sméhalverna. Smedbälgarna?

April 7 Lördag Dragspelsstämma Säter. Sméhalverna. Smedbälgarna?

1-2 juni Fredag-lördag Bjursdraget. Sméhalverna.

 

INTERNT I KLUBBEN UNDER VÅREN

 

JAZZ-GRUPP: TRÄNING TISDAGAR UDDA VECKOR KL 16.30. Start 16 jan.

 

Jan 8 Måndag grupp Sméhalverna Första träningen för året

Jan 9 Tisdag grupp Smedbälgarna Första träningen för året

Jan 10 Onsdag grupp Småsmederna Första träningen för året

Jan 11 Torsdag grupp Finstämt Första träningen för året

Jan 23 Tisdag Styrelsemöte kl 16.30

Febr 13 Tisdag Årsmöte kl 18.00

Febr 13 Tisdag Styrelsemöte direkt efter årsmötet

Mars 6 Tisdag Styrelsemöte kl 16.30

Maj 5 Lördag 18.00. Vårfest

Maj 8 Tisdag Styrelsemöte kl 16.30

Maj 22 Tisdag Kvartalsmöte kl 18.00.

Maj 28 Måndag Sista träningskvällen för våren grupp Sméhalverna.

Maj 29 Tisdag Sista träningskvällen för våren grupp Smedbälgarna.

Maj 30 Onsdag Sista träningen för våren grupp Småbälgarna.

Maj 31 Torsdag Sista träningen för våren grupp Finstämt.

 

 

Juni 19 Tisdag 18.00 Rep för midsommar Visholmen

Juni 25 Måndag 17.00 Rep för Smédraget. Sméhalverna

Juni 26 Tisdag 16.00 Rep för Smédraget. Jazzgruppen

Juni 27 Tisdag 18.00 Rep för Smédraget. Smedbälgarna

Juni 28 Torsdag Rep för Smédraget. Finstämt

 

INTERNT I KLUBBEN UNDER HÖSTEN

 

Aug 27 Måndag Första träning Sméhalverna

Aug 28 Tisdag Första träning Smedbälgarna

Aug 29 Onsdag Första träning Småbälgarna

Aug 30 Torsdag Första träning Finstämt

 

Sept 4 Tisdag Styrelsemöte kl 16.30

Sept 18 Tisdag Kvartalsmöte kl 18.00.

Nov 6 Tisdag Styrelsemöte kl 16.30

Nov 20 Tisdag Kvartalsmöte kl 18.00.

Nov 26 Måndag Sista träning Sméhalverna

Nov 27 Tisdag Sista träning Smedbälgarna

Nov 28 Onsdag Sista träning Småbälgarna

Nov 29 Torsdag Sista träning Finstämt

Dec 8 Lördag Julfest i lokalen kl 18.00