Medlemsinfo

Antal besökare:

sedan 2012


Uppdaterad 2018-10-12

AKTIVITETER UNDER 2018

SPELNINGAR

 

Jan 16 Tisdag 12.00-13.00 Mötesplats Nyfors. Smedbälgarna

Jan 25 Torsdag 18.00 Vilsta musikcafé

Febr 22 Torsdag 18.00 Vilsta musikcafé

Mars 03 Bröllop i Västerås. Göra Axelsson / Ejnar Madsen / Gudrun Nilsson

Mars 22 Torsdag 18.00 Vilsta musikcafé

April 26 Torsdag 18.00 Vilsta musikcafé

Maj 2 Onsdag Pierre Eriksson på Vilsta. Förband är Finstämt

Maj 4 Fredag Dragspelets dag Fristadstorget 12.00-15.00 Alla grupper

Maj 10 Torsdag Kosläpp Lindholms gård Smedbälgarna. 11.30-? Karl-Erik och Ann-Marie

Maj 19 Lördag Strängnäs Kultur 2018. Västerviken 15.35-16.00

Juni 2 Lördag Ångans dag, Mariefred. 14.00-15.00 Smedbälgarna Gunnar Andersson INSTÄLLD

Juni 14 Torsdag Spångagården Torshälla. 13.00-14.00 Sme'halverna

Juni 16 Lördag Bromma/Riksby Konsert med Accordeon Club Smedbälgarna Gunnar Andersson

Juni 22 Fredag Midsommarfirande Visholmen Strängnäs Lennart Mild

Juni 28 Torsdag 17.00-19.00 Underhållning Vilsta. (Del av Smedraget)

Juni 29 Fredag 12.00-13.00 Östra torget Torshälla. Sme'halverna.

Juni 29 Fredag 19.00-22.00 Dans tillsammans med andra grupper

Juni 30 Lördag 12.00-17.00 Smedraget. Alla grupper.

Juni 30 Lördag 19.00-22.00 Smedraget. Dans tillsammans med andra grupper

Aug 24 Fredag 18.00-19.00 Holmberget. Smedbälgarna liten grupp. Karl-Erik och Ann-Marie

Sept 2 Söndag Rosenforsparken. Finstämt

Sept 7 Fredag 15.00-21.00 Föreningsmässa Munktellarenan. Monter. Spelning Sme'halverna 18.00-18.45

Sept 8 Lördag 11.00-16.00 Föreningsmässa Munktellarenan. Monter. Spelning Småbälgarna 13.00-13.45

Sept 27 Torsdag 18.00 Vilsta musikcafé. Smedbälgarna och Sme'halverna.

Okt 4 Torsdag 14.00-16.00 Norrgänget Katrineholm. 14.00-16.00. Smedbälgarna litet gäng. Rolf Claesson

Okt 12 Fredag Måsta Äng. 14.00-15.00 Finstämt.

Okt 18 Torsdag Skogsgläntan 14.30-15.30 Smedbälgarna Gunnar Andersson

Okt 25 Åbacken (Brunnsbacken) 17.30-19.15 Smedbälgarna Ann-Marie Nordkvist.

Okt 25 Torsdag 18.00 Vilsta musikcafé. Smeklang och Finstämt

Nov 29 Torsdag Volvo Pensionärsförening. Munktellmuséet. Karl-Erik och Ann-Marie

Nov 29 Torsdag 18.00 Vilsta musikcafé. Smedbälgarna och Småbälgarna.

Dec 1-2 Lördag-Söndag Radermachersmedjorna med tomten. Karl-Erik och Ann-Marie

 

 

DELTAGANDE I ANDRAS STÄMMOR

 

Mars 10 Lördag Dragspelsträff Högsjö Folkets hus kl 13.00-17.00 Sméhalverna. Smedbälgarna?

April 7 Lördag Dragspelsstämma Säter. Sméhalverna. Smedbälgarna?

1-2 juni Fredag-lördag Bjursdraget. Sméhalverna.

 

INTERNT I KLUBBEN UNDER VÅREN

 

JAZZ-GRUPP: TRÄNING TISDAGAR UDDA VECKOR KL 16.30. Start 16 jan.

 

Jan 8 Måndag grupp Sméhalverna Första träningen för året

Jan 9 Tisdag grupp Smedbälgarna Första träningen för året

Jan 10 Onsdag grupp Småsmederna Första träningen för året

Jan 11 Torsdag grupp Finstämt Första träningen för året

Jan 23 Tisdag Styrelsemöte kl 16.30

Febr 13 Tisdag Årsmöte kl 18.00

Febr 13 Tisdag Styrelsemöte direkt efter årsmötet

Mars 6 Tisdag Styrelsemöte kl 16.30

Maj 5 Lördag 18.00. Vårfest

Maj 8 Tisdag Styrelsemöte kl 16.30

Maj 22 Tisdag Kvartalsmöte kl 18.00.

 

Maj 28 Måndag Sista träningskvällen för våren grupp Sméhalverna.

Maj 29 Tisdag Sista träningskvällen för våren grupp Smedbälgarna.

Maj 30 Onsdag Sista träningen för våren grupp Småbälgarna.

Maj 31 Torsdag Sista träningen för våren grupp Finstämt.

 

 

Juni 5 Tisdag 16.30 Extra träning Jazz-gruppen

Juni 12 Tisdag 18.00 Rep för Bromma/Riksby Konsert

Juni 19 Tisdag 18.00 Rep för midsommar Visholmen

Juni 25 Måndag 17.00 Rep för Smédraget. Sméhalverna

Juni 26 Tisdag 16.30 Rep för Smédraget. Jazzgruppen OBS ÄNDRAD TID

Juni 26 Tisdag 18.00 Rep för Smédraget. Smedbälgarna OBS ÄNDRAD TID

Juni 28 Torsdag Rep för Smédraget. Finstämt

 

INTERNT I KLUBBEN UNDER HÖSTEN

 

Aug 22 Onsdag Första träning Småbälgarna OBS ÄNDRAD TID

Aug 27 Måndag Första träning Sméhalverna

Aug 28 Tisdag Första träning Smedbälgarna

Aug 30 Torsdag Första träning Finstämt

 

Sept 4 Tisdag Styrelsemöte kl 16.30

Sept 18 Tisdag Kvartalsmöte kl 18.00.

Nov 6 Tisdag Styrelsemöte kl 16.30

Nov 20 Tisdag Kvartalsmöte kl 18.00.

Nov 26 Måndag Sista träning Sméhalverna

Nov 27 Tisdag Sista träning Smedbälgarna

Nov 28 Onsdag Sista träning Småbälgarna

Nov 29 Torsdag Sista träning Finstämt

Dec 8 Lördag Julfest i lokalen kl 18.00