Hem

_____________________________________

Dragspelsnytt


I årets första nummer har det kommit med flera artiklar om vår klubb. En från vår medverkan i Folk och Kultur.

En artikel om vår nybörjargrupp Nybälgarna. Och en artikel om Marie Selander.


De är läsvärda. Du hittar dessa artiklar bland Pressklippen.

Där hittar du fler artiklar från åren som gått

_____________________________________

 Årsmöte  2021


Den pandemi som vi alla drabbats av ställer till det även för vårt årsmöte. Enligt stadgarna skall den hållas under första kvartalet.

Men styrelsen beslöt att avvakta med förhoppningen att myndigheterna skulle lätta på restriktionerna  så att vi kunde hålla ett fysiskt möte. Men tyvärr ser verkligheten inte så ut.


Styrelsen har därför beslutat att vi skall hålla ett digitalt möte via mail och brev.


Det kommer att ske på följande sätt:


"Kallelse" och alla handlingar kommer att skickas ut till alla medlemmar via mail / brev. Alla erbjuds möjlighet att svara på detta före angivet datum. Alla inkommna svar sammanställs och utgör grunden för det verkliga årsmötet. Det faktiska årsmötet hålls den 20 april. Endast styrelsen kommer att närvara.

Därefter skrivs protokoll som skickas ut till samtliga medlemmar via mail / brev.


Det kan vara på sin plats att informera om att om ni har något att motionera om / ge förslag på inför årsmötet, skall detta vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor  före årsmötet. Alltså senast den 23 mars.


Styrelsen den 2021-03-10

_____________________________________

 Folk och Kultur 2021


Ett digert program under tiden 10-13 februari 2021 presenterades.


Smedbälgarnas medverkade och spelade några låtar. Du kan lysnna på det här: 

_____________________________________

 ETT GOTT NYTT ÅR 2021


Nu har vi ett nytt år. Förhoppningsvis blir det bättre än 2020 där ju mycket förändrades av coronan.

Även i år blir det stor påverkan. Myndigheternas anvisningar gör det svårt att träffas.


Våra träningskväller skulle normalt ha börjat nu i januari. Men varje spelledare får i samråd med deltagarna

försöka göra det bästa möjliga av detta.


Våra café-spelningar i Vilsta får vi också tills vidare ställa in. Vi ska göra vårt bästa att informera er här på vår hemsida när det blir några ändringar.


Årsmötet som var planerat till februari flyttar vi fram till april. Hoppas vi kan samlas då.