Tidigare styrelser

2023

Ordförande Gunnar Andersson (Kvarstår 1 år). Vice ordförande Gunnar Beskow  (Nyval 2 år). Sekreterare Gun Sundberg (Omval 2 år). Vice sekreterare Gunnel Ewert (Fyllnadsval 1 år). Kassör Lotta Björvang (Nyval 2 år).

Ledamöter: Ann-Marie Nordkvist (Omval 2 år) Karl-Erik Carlsson (Kvarstår 1 år) Marianne Arnholm (Omval 2 år) Håkan Carlsson (Omval 2 år) Gunnel Forss (Nyval 2 år).

Revisor Anita Strandell (Nyval 1 år) Monica Johansson (Omval 1 år).

Valberedning  Göran Axelsson (Omval 1 år) Leif Johansson (Omval 1 år)

2022

Ordförande Gunnar Andersson (Omval 2 år). Vice ordförande Rolf Claesson  (Kvarstår). Sekreterare Gun Sundberg (Kvarstår). Vice sekreterare Bertil Stjernefors (Omval 2 år). Kassör Gunnar Beskow (Kvarstår).

Ledamöter: Ann-Marie Nordkvist (Omval 2 år) Karl-Erik Carlsson (Omval 2 år) Marianne Arnholm (Kvarstår) Håkan Carlsson (Kvarstår).

Revisor Lotta Björvang (omval 1 år) Monica Johansson (omval 1 år).

Valberedning Göran Axelsson, Leif Johansson

2021

Ordförande Gunnar Andersson (Kvarstår). Vice ordförande Rolf Claesson  (Omval 2 år). Sekreterare Gun Sundberg (Omval 2 år). Vice sekreterare Bertil Stjernefors (Kvarstår). Kassör Gunnar Beskow (Omval 2 år).

Ledamöter: Ann-Marie Nordkvist (Kvarstår) Karl-Erik Carlsson (Kvarstår) Marianne Arnholm (Omval 2 år) Håkan Carlsson (Omval 2 år).

Revisor Lotta Björvang (omval 1 år) Monica Johansson (Nyval 1 år).

Valberedning vakant

2020

Ordförande Gunnar Andersson (Omval 2 år). Vice ordförande Rolf Claesson  (Fylllnadsval 1 år). Sekreterare Gun Sundberg (Kvarstår). Vice sekreterare Bertil Stjernefors (Omval 2 år). Kassör Gunnar Beskow (Kvarstår). Ledamöter: Ann-Marie Nordkvist (Omval 2 år) Karl-Erik Carlsson (Omval 2 år) Marianne Arnholm (Kvarstår) Håkan Carlsson (Kvarstår). Revisor Lotta Björvang (omval 1 år) Lennart Svensson (omval 1 år). Valberedning vakant

2019

Ordförande Gunnar Andersson (Fyllnadsval 1 år). Vice ordförande Rolf Claesson  (Fullnadsval 1 år). Sekreterare Gun Sundberg (omval 2 år). Vice sekreterare Bertil Stjernefors (kvarstår). Kassör Gunnar Beskow (omval 2 år). Ledamöter: Ann-Marie Nordkvist (kvarstår) Karl-Erik Carlsson (kvarstår) Marianne Arnholm (omval 2 år) Håkan Carlsson (omval 2 år). Revisor Lotta Björvang (omval 1 år) Lennart Svensson (omval 1 år). Valberedning vakant


2018

Ordförande Lars Holm (Omval 2 år). Vice ordförande Gunnar Andesson  (Kvarstår). Sekreterare Gun Sundberg (kvarstår). Vice sekreterare Bertil Stjernefors (Omval 2 år). Kassör Gunnar Beskow (kvarstår). Ledamöter: Ann-Marie Nordkvist (Omval 2 år) Karl-Erik Carlsson (Omval 2 år) Marianne Arnholm (kvarstår) Håkan Carlsson (kvarsatår). Revisor Lotta Björvang (omval 1 år) Lennart Svensson (omval 1 år). Valberedning Rolf Claesson (omval 1 år), Merja Holm (omval 1 år)


2017

Ordförande Lars Holm (kvarstår). Vice ordförande Gunnar Andesson  (omval 2 år). Sekreterare Gun Sundberg (omval 2 år). Vice sekreterare Bertil Stjernefors (kvarstår). Kassör Gunnar Beskow (omval 2 år). Ledamöter: Ann-Marie Nordkvist (kvarstår) Karl-Erik Carlsson (kvarstår) Marianne Arnholm (omval 2 år) Håkan Carlsson (omval 2 år). Revisor Lotta Björvang (omval 1 år) Lennart Svensson (omval 1 år). Valberedning Rolf Claesson (omval 1 år), Merja Holm (omval 1 år)


2016

Ordförande Lars Holm (omval 2). Vice ordförande Gunnar Andesson  (kvarstår) Sekreterare Gun Sundberg (kvarstår). Vice sekreterare Bertil Stjernefors (omval 2år) Kassör Gunnar Beskow (kvarstår). Ledamöter: Ann-Marie Nordkvist (omval 2år) Karl-Erik Carlsson (omval 2 år) Marianne Arnholm (kvarstår) Håkan Carlsson (kvarstår). Revisor Lotta Björvang (omval 1 år) Lennart Svensson (omval 1 år). Valberedning Rolf Claesson (omval 1 år), Merja Holm (omval 1 år)


2015

Ordförande Lars Holm (kvarstår). Vice ordförande Gunnar Andesson  (omval 2 år) Sekreterare Gun Sundberg (omval 2 år). Vice sekreterare Bertil Stjernefors (kvarstår) Kassör Gunnar Beskow (omval 2 år). Ledamöter: Ann-Marie Nordkvist (kvarstår) Karl-Erik Carlsson (kvarstår) Marianne Arnholm (nyval 2 år) Håkan Carlsson (omval 2 år). Revisor Lotta Björvang (nyval 1 år) Lennart Svensson (omval 1 år). Valberedning Rolf Claesson (omval 1 år), Merja Holm (omval 1 år)


2014

Ordförande Lars Holm (nyval 2 år). Vice ordförande Gunnar Andesson  (fyllnadsval 1 år) Sekreterare Gun Sundberg (fyllnadsval 1 år). Vice sekreterare Bertil Stjernefors (nyval 2 år) Kassör Gunnar Beskow (kvar 1 år). Ledamöter: Ann-Marie Nordkvist (omval 2 år) Karl-Erik Carlsson (nyval 2 år) Lars Hugo Karlsson (kvar 1 år) Håkan Carlsson (kvar 1 år). Revisor Harry Andersson  (nyval 1 år) Lennart Svensson (nyval 1 år).Valberedning Rolf Claesson (omval 1 år), Merja Holm (omval 1 år)   


2013

Ordförande Lennart Mild (omval 1 år). Vice ordförande Lars Holm  (omval 2 år) Sekreterare Berit Lorenzon (omval 2 år). Vice sekreterare Gun Sundberg (fyllnadsval 1 år) Kassör Gunnar Beskow (omval 2 år). Ledamöter: Ann-Marie Nordkvist (fyllnadsval 1 år) Göran Axelsson (kvar 1 år) Lars Hugo Karlsson (omval 2 år) Håkan Carlsson (nyval 2 år). Revisor Peter Radermacher  (omval 1 år) Gunnar Andersson (omval 1 år).Valberedning Rolf Claesson (omval 1 år), Merja Holm (omval 1 år)   


2012

Ordförande Lennart Mild (omval 1 år). Vice ordförande Lars Holm  (fyllnadsval 1 år)Sekreterare Berit Lorenzon (kvar 1 år). Vice sekreterare Håkan Carlsson (omval 2 år)Kassör Gunnar Beskow (fyllnadsval 1 år). Revisor Peter Radermacher  (nyval 1 år) Gunnar Andersson (nyval 1 år).Suppleanter Ingemar Gustavsson (kvar 1 år) Göran Axelsson (nyval 2 år) Lars Hugo Karlsson (fyllnadsval 1 år)Valberedning Rolf Claesson (nyval 1 år), Merja Holm (nyval 1 år)


2011

Ordförande Lennart Mild (nyval 1 år). Vice ordförande Göran Axelsson (omval 2 år) (ordförande och vice ordförande står fel tid i protokollet)Sekreterare Berit Lorenzon (omval 2 år). Vice sekreterare Håkan Carlsson (kvar 1 år)Kassör Alice Beskow (kvar 1 år). Revisor Lars-Hugo Karlsson  (omval 1 år) Göran Jäderlund (omval 1 år).Suppleanter Ingemar Gustavsson (omval 2 år) Gunnar Beskow omval 2 år) Peter Rademacher (omval 2 år) (Tider fel i protokollet)Valberedning (val 1 år) vakant


2010

Ordförande Lars Holm (omval 1 år). Vice ordförande Göran Axelsson (kvar 1 år)Sekreterare Berit Lorenzon (kvar 1 år). Vice sekreterare Håkan Carlsson (omval 2 år)Kassör Alice Beskow (nyval 2 år). Revisor Lars-Hugo Karlsson  (omval 1 år) Bengt Johansson (omval 1 år).Suppleanter Ingemar Gustavsson (kvar 1 år) Gunnar Beskow (kvar 1 år) Peter Rademacher (kvar 1 år)Valberedning (val 1 år) Gunnar Andersson, Rolf Karlsson


2009

Ordförande Lars Holm (kvar 1 år). Vice ordförande Göran Axelsson (nyval 2 år)Sekreterare Berit Lorenzon (omval 2 år). Vice sekreterare Håkan Carlsson (kvar 1 år)Kassör Annette Nilsson (omval 1 år). Revisor Lars-Hugo Karlsson  (omval 1 år) Bengt Johansson (omval 1 år).Suppleanter Ingemar Gustavsson (omval 2 år) Gunnar Beskow (omval 2 år) Peter Rademacher (omval 2 år)Valberedning (val 1 år) Gunnar Andersson, Rolf Karlsson


2008

Ordförande Lars Holm (omval 2 år). Vice ordförande Bengt Broberg (nyval 1 år)Sekreterare Berit Lorenzon (kvar 1 år). Vice sekreterare Håkan Carlsson (omval 2 år)Kassör Annette Nilsson (nyval 1 år). Revisor Lars-Hugo Karlsson  (nyval 1 år) Bengt Johansson (omval 1 år).Suppleanter Ingemar Gustavsson (kvar 1 år) Göran Axelsson (kvar 1 år) Peter Rademacher (kvar 1 år)Valberedning (val 1 år) Gunnar Andersson, Rolf Karlsson


2007

Ordförande Lars Holm (kvar 1 år). Vice ordförande Stig-Erik Dahlin (omval 2 år)Sekreterare Berit Lorenzon (omval 2 år). Vice sekreterare Håkan Carlsson (kvar 1 år)Kassör Heino Karjel (kvar 1 år). Revisor Göran Holmgren  (omval 1 år) Bengt Johansson (omval 1 år).Suppleanter Ingemar Gustavsson (nyval 2 år) Göran Axelsson (omval 2 år) Peter Rademacher (omval 2 år)Valberedning (val 1 år) Gunnar Andersson, Rolf Karlsson


2006

Ordförande Lars Holm (omval 2 år). Vice ordförande Stig-Erik Dahlin (kvar 1 år)Sekreterare Berit Lorenzon (kvar 1 år). Vice sekreterare Håkan Carlsson (omval 2 år)Kassör Heino Karjel (omval 2 år). Revisor Göran Holmgren  (kvar 1 år) Bengt Johansson (kvar 1 år).Suppleanter Bror Levander (omval 1 år) Göran Axelsson (kvar 1 år) Peter Rademacher (kvar 1 år)Valberedning (kvar 1 år) Hard Ringkvist, Arne Andersson, Merja Holm   


2005

Ordförande Lars Holm (kvar 1 år). Vice ordförande Stig-Erik Dahlin (nyval 2 år). Sekreterare Berit Lorenzon (omval 2 år). Vice sekreterare Håkan Carlsson (kvar 1 år). Kassör Heino Karjel (kvar 1 år). Revisor Göran Holmgren  (nyval 2 år) Revisor Bengt Johansson (nyval 2 år). Suppleanter Bror Levander (kvar 1 år). Suppleant Göran Axelsson (omval 2 år). Suppleant Peter Rademacher (omval 2 år). Valberedning (val 2 år) Hard Ringkvist, Arne Andersson, Merja Holm   


2004

Protokoll saknas

Ordförande Lars Holm (Nyval 2 år). Vice ordförande Carl Eric Blomdahl (kvar 1 år). Sekreterare Berit Lorenzon (fyllnadsval 1 år). Vice sekreterare Håkan Carlsson (omval 2 år). Kassör Heino Karjel (omval 2 år). Suppleant Peter Rademacher (kvar 1 år).  Suppleant Bror Levander (Nyval 2 år).  Revisor Göran Jäderlund (kvar 1 år). Hans Karlsson (kvar 1 år).Valberedning (kvar 1 år) Hard Ringkvist, Arne Andersson, Merja Holm

2003

Ordförande Gunnar Andersson (kvar 1 år). Vice ordförande Carl Eric Blomdahl (omval 2 år). Sekreterare Lars Holm (nyval 2 år). Vice sekreterare Håkan Carlsson (kvar 1 år). Kassör Heino Karjel (kvar 1 år). Revisor Göran Jäderlund (omval 2 år). Hans Karlsson (omval 2 år).Suppleanter Willy Hansen (kvar 1 år) Göran Axelsson (omval 2 år). Peter Rademacher (omval 2 år). Valberedning (val 2 år) Hard Ringkvist, Arne Andersson, Merja Holm   


2002

Ordförande Gunnar Andersson (omval 2 år). Vice ordförande Carl Eric Blomdahl (kvar 1 år)Sekreterare Göran Holmgren (kvar 1 år).Vice sekreterare Håkan Carlsson (omval 2 år)Kassör Heino Karjel (omval 2 år). Revisor Göran Jäderlund (kvar 1 år) Hans Karlsson (kvar 1 år).Suppleanter Willy Hansen (omval 2 år) Göran Axelsson (kvar 1 år) Peter Rademacher (kvar 1 år)Valberedning (kvar 1 år) Hard Ringkvist, Arne Andersson, Merja Holm 


2001

Ordförande Gunnar Andersson (kvar 1 år). Vice ordförande Carl Eric Blomdahl (omval 2 år)Sekreterare Göran Holmgren (omval 2 år).Vice sekreterare Håkan Carlsson (kvar 1 år)Kassör Heino Karjel (kvar 1 år). Revisor Göran Jäderlund (omval 2 år) Hans Karlsson (omval 2 år).Suppleanter Willy Hansen (kvar 1 år) Göran Axelsson (nyval 2 år) Peter Rademacher (omval 2 år)Valberedning (val 2 år) Hard Ringkvist, Arne Andersson, Merja Holm


2000

Ordförande Gunnar Andersson (omval 2 år). Vice ordförande Carl Eric Blomdahl (kvar 1 år)Sekreterare Göran Holmgren (kvar 1 år).Vice sekreterare Håkan Carlsson (omval 2 år)Kassör Heino Karjel (omval 2 år). Revisor Göran Jäderlund (kvar 1 år) Hans Karlsson (kvar 1 år).Suppleanter Willy Hansen (omval 2 år) Oskar Dahlén (kvar 1 år) Peter Rademacher (kvar 1 år)Valberedning vakant


1999

Ordförande Gunnar Andersson (kvar 1 år). Vice ordförande Carl Eric Blomdahl (nyval 2 år)Sekreterare Göran Holmgren (omval 2 år).Vice sekreterare Håkan Carlsson (kvar 1 år)Kassör Heino Karjel (kvar 1 år). Revisor Göran Jäderlund (omval 2 år) Hans Karlsson (nyval 2 år).Suppleanter Willy Hansen (kvar 1 år) Nils Sköld (kvar 1 år) Oskar Dahlén (omval 2 år) Peter Rademacher (nyval 2 år)Valberedning (kvar 1 år) Lars Ek, Börje Dahlberg, Ingmar Berglind


1998

Ordförande Gunnar Andersson (omval 2 år). Vice ordförande Göte Bernhadsson (kvar 1 år)Sekreterare Göran Holmgren (kvar 1 år).Vice sekreterare Håkan Carlsson (nyval 2 år)Kassör Heino Karjel (val 2 år). Revisor Göran Jäderlund (kvar 1 år) Ingvar Nordkvist (kvar 1 år).Suppleanter Willy Hansen (nyval 2 år) Nils Sköld (omval 2 år) Oskar Dahlén (kvar 1 år)Valberedning (kvar 1 år) Lars Ek, Börje Dahlberg, Ingmar Berglind


1997

Ordförande Gunnar Andersson (kvar 1 år). Vice ordförande Göte Bernhadsson (omval 2 år)Sekreterare Göran Holmgren (nyval 2 år).Vice sekreterare Arne Andersson(kvar 1 år)Kassör ? (val 2 år). Revisor Göran Jäderlund (nyval 2 år) Ingvar Nordkvist (omval 2 år). KASSÖR EJ OMNÄMNT I PROTOKOLL!Suppleanter Karl-Åke Eklöv (kvar 1 år) Nils Sköld (kvar 1 år) Oskar Dahlén (nyval 2 år)Valberedning (val 2 år) Lars Ek, Börje Dahlberg, Ingmar Berglind


1996

Ordförande Gunnar Andersson (nyval 2 år). Vice ordförande Göte Bernhadsson (fyllnadsval 1 år)Sekreterare Bo Holmberg (kvar 1 år).Vice sekreterare Arne Andersson(nyval 2 år)Kassör Åke Johansson (kvar 1 år). Revisor Jens Olesen (kvar 1 år) Ingvar Nordkvist (kvar 1 år). Suppleanter Karl-Åke Eklöv (omval 2 år) Nils Sköld (omval 2 år) Vakant (kvar 1 år)Valberedning (kvar 1 år) Åke Andersson, Tord Nygren, Lennart Fågelström


1995

Ordförande Göte Bernhadsson (kvar 1 år). Vice ordförande Gunnar Andersson (omval 2 år)Sekreterare Bo Holmberg (omval 2 år).Vice sekreterare Bertil Nygren (kvar 1 år)Kassör Åke Johansson (omval 2 år). Revisor Jens Olesen (omval 2 år) Ingvar Nordkvist (omval 2 år). Suppleanter Karl-Åke Eklöv (kvar 1 år) Nils Sköld (kvar 1 år) Vakant (nyval 2 år)Valberedning (val 2 år) Åke Andersson, Tord Nygren, Lennart Fågelström


1994

Ordförande Göte Bernhadsson (nyval 2 år). Vice ordförande Gunnar Andersson (fyllnadsval 1 år)Sekreterare Bo Holmberg (kvar 1 år).Vice sekreterare Bertil Nygren (nyval 2 år)Kassör Åke Johansson (kvar 1 år). Revisor Jens Olesen (kvar 1 år) Ingvar Nordkvist (kvar 1 år). Suppleanter Karl-Åke Eklöv (nyval 2 år) Nils Sköld (omval 2 år) Vakant (kvar 1 år)Valberedning (kvar 1 år) Åke Andersson, Tord Nygren, Lennart Fågelström


1993

Ordförande Göran Holmgren (kvar 1 år). Vice ordförande Göte Bernhadsson (nyval 2 år)Sekreterare Bo Holmberg (omval 2 år).Vice sekreterare Anita Fält (kvar 1 år)Kassör Åke Johansson (omval 2 år). Revisor Jens Olesen (omval 2 år) Ingvar Nordkvist (omval 2 år). Suppleanter Tord Nygren (kvar 1 år) Nils Sköld (kvar 1 år) Gunnar Andersson (nyval 2 år)Valberedning (val 2 år) Åke Andersson, Tord Nygren, Lennart Fågelström


1992

Ordförande Göran Holmgren (omval 2 år). Vice ordförande Håkan Karlsson (kvar 1 år)Sekreterare Bo Holmberg (kvar 1 år).Vice sekreterare Anita Fält (omval 2 år)Kassör Åke Johansson (kvar 1 år). Revisor Jens Olesen (kvar 1 år) Ingvar Nordkvist (kvar 1 år). Suppleanter Tord Nygren (omval 2 år) Nils Sköld (omval 2 år) Göte Bernhadsson (kvar 1 år)Valberedning (kvar 1 år) Åke Andersson, Gunnar Karlsson, Tord Nygren


1991

Ordförande Göran Holmgren (kvar 1 år). Vice ordförande Håkan Karlsson (omval 2 år)Sekreterare Bo Holmberg (omval 2 år).Vice sekreterare Anita Fält (kvar 1 år)Kassör Åke Johansson (omval 2 år). Revisor Jens Olesen (omval 2 år) Ingvar Nordkvist (omval 2 år). Suppleanter Tord Nygren (kvar 1 år) Nils Sköld (kvar 1 år) Göte Bernhadsson (nyval 2 år)Valberedning (omval 2 år) Åke Andersson, Gunnar Karlsson, Tord Nygren


1990

Ordförande Göran Holmgren (omval 2 år). Vice ordförande Håkan Karlsson (kvar 1 år)Sekreterare Bo Holmberg (kvar 1 år).Vice sekreterare Anita Fält (omval 2 år)Kassör Åke Johansson (kvar 1 år). Revisor Jens Olesen (kvar 1 år) Ingvar Nordkvist (kvar 1 år). Suppleanter Tord Nygren (omval 2 år) Nils Sköld (Omval 2 år) Carl Ivar Lindström (kvar 1 år)Valberedning (kvar 1 år) Åke Andersson, Gunnar Karlsson, Tord Nygren


1989

Ordförande Göran Holmgren (kvar 1 år). Vice ordförande Håkan Karlsson (omval 2 år)Sekreterare Bo Holmberg (omval 2 år).Vice sekreterare Anita Fält (kvar 1 år)Kassör Åke Johansson (omval 2 år). Revisor Jens Olesen (omval 2 år) Ingvar Nordkvist (nyval 2 år). Suppleanter Tord Nygren (kvar 1 år) Nils Sköld (kvar 1 år) Carl Ivar Lindström (nyval 2 år) (VEM UTGÅR?)Valberedning (val 2 år) Åke Andersson, Gunnar Karlsson, Tord Nygren


1988

Ordförande Göran Holmgren (nyval 2 år). Vice ordförande Håkan Karlsson (fyllnadsval 1 år)Sekreterare Bo Holmberg (kvar 1 år).Vice sekreterare Anita Fält (omval 2 år)Kassör Åke Johansson (kvar 1 år). Revisor Jens Olesen (kvar 1 år) Tage Nordkvist (kvar 1 år). Suppleanter Tord Nygren (omval 2 år) Nils Sköld (nyval 2 år)Valberedning (kvar 1 år) Åke Andersson, Gunnar Karlsson, Tord Nygren


1987

Ordförande Stig Andersson (kvar 1 år). Vice ordförande Göran Holmgren (nyval 2 år)Sekreterare Bo Holmberg (omval 2 år).Vice sekreterare Anita Fält (kvar 1 år)Kassör Åke Johansson (omval 2 år). Revisor Jens Olesen (nyval 2 år) Tage Nordkvist (omval 2 år). Revisorer missade i protokollet!Suppleanter Håkan Karlsson (kvar 1 år) Tord Nygren (kvar 1 år) Carl Ivar Lindström (nyval 2 år) (Vem utgår?)Valberedning (val 2 år) Åke Andersson, Gunnar Karlsson, Tord Nygren


1986

Ordförande Stig Andersson (omval 2 år). Vice ordförande Lars Axelsson (kvar 1 år)Sekreterare Bo Holmberg (kvar 1 år).Vice sekreterare Anita Fält (nyval 2 år)Kassör Åke Johansson (kvar 1 år). Revisor Barbro Hellkvist (kvar 1 år) Tage Nordkvist (kvar 1 år).Suppleanter Håkan Karlsson (omval 2 år) Tord Nygren (nyval 2 år)Valberedning (kvar 1 år) Åke Andersson, Gudrun Andersson, Gunnar Karlsson


1985

Ordförande Stig Andersson (kvar 1 år). Vice ordförande Lars Axelsson (omval 2år)Sekreterare Bo Holmberg (omval 2 år).Vice sekreterare Kjell Sjölander (kvar 1 år)Kassör Åke Johansson (nyval 2 år). Revisor Barbro Hellkvist (omval 2 år) Tage Nordkvist (omval 2 år).Suppleanter Håkan Karlsson (kvar 1 år) Sven Lindholm (omval 2 år)Valberedning (val 2 år) Åke Andersson, Gudrun Andersson, Gunnar Karlsson


1984

Ordförande Stig Andersson (omval 2 år). Vice ordförande Lars Axelsson (kvar 1år)Sekreterare Bo Holmberg (kvar 1 år).Vice sekreterare Kjell Sjölander (nyval 2 år)Kassör Karl Lindström (kvar 1 år). Revisor Barbro Hellkvist (kvar 1 år) Tage Nordkvist (kvar 1 år).Suppleanter Håkan Karlsson (omval 2 år) Sven Lindholm (kvar 1 år)Valberedning (kvar 1 år) Åke Andersson, Anita Fält, Gudrun Andersson


1983

Ordförande Stig Andersson (kvar 1 år). Vice ordförande Lars Axelsson (nyval 2 år)Sekreterare Bo Holmberg (omval 2 år).Vice sekreterare Bertil Nygren (kvar 1 år)Kassör Karl Lindström (omval 2 år). Revisor Barbro Hellkvist (omval 2 år) Tage Nordkvist (omval 2 år).Suppleanter Håkan Karlsson (kvar 1 år) Sven Lindholm (nyval 2 år)Valberedning 2 år Åke Andersson, Anita Fält, Gudrun Andersson


1982

Ordförande Stig Andersson (nyval 2 år). Vice ordförande Lars Erik Andersson (fyllnadsval 1 år)Sekreterare Bo Holmberg (kvar 1 år).Vice sekreterare Bertil Nygren (nyval 2 år)Kassör Karl Lindström (fyllnadsval 1 år). Revisor Barbro Hellkvist (kvar 1 år) Tage Nordkvist (kvar 1 år).Suppleanter Håkan Karlsson (nyval 2 år) VakantValberedning  1år Göte Bernadsson, Lars Ek, Sven Andersson


1981

Ordförande Håkan Karlsson (kvar 1 år). Vice ordförande Stig Andersson (omval 2 år)Sekreterare Bo Holmberg (omval 2 år).Vice sekreterare Kjell Sjölander (kvar 1 år)Kassör Gunnar Karlsson (omval 2 år). Revisor Barbro Hellkvist (nyval 2 år) Tage Nordkvist (omval 2 år).Suppleanter Sven Lindholm (nyval 2 år) Karl Lindström (kvar 1 år)


1980

Ordförande Håkan Karlsson (omval 2 år). Vice ordförande Stig AnderssonSekreterare Bo Holmberg (nyval 1 år).Vice sekreterare Kjell Sjölander (nyval 2 år)Kassör Gunnar Karlsson. Revisor Knut Andersson, Tage Nordkvist.Suppleanter Karl Lindström (nyval 2 år), Evert ErikssonValberedning Göte Bernadsson, Lars Ek, Sven Andersson.


1979

Ordförande Håkan Karlsson. Vice ordförande Stig AnderssonSekreterare Nils Sköld.Vice sekreterare Bo HolmbergKassör Gunnar Karlsson. Revisor Knut Andersson, Tage Nordkvist.Suppleanter Evert Eriksson, Bertil Svensson.


1978

Protokoll saknas


1977

Ordförande Håkan Karlsson. Vice ordförande Karl Ivar LindströmSekreterare Nils Sköld.Vice sekreterare Einar ErikssonKassör Gösta Johansson. Revisor Knut Andersson, Tage Nordkvist.Suppleanter Evert Eriksson, Bertil Svensson.Valberedning Lennart Andersson, Tage Nordkvist, Gunnar Dahlén


1976

Ordförande Håkan Karlsson. Vice ordförande Karl Ivar LindströmSekreterare Nils Sköld.Vice sekreterare Gunnar KarlssonKassör Gösta Johansson. Revisor Knut Andersson, Per Olof Lundemo.Suppleanter Evert Eriksson, Bertil Svensson.


1975

Ordförande Håkan Karlsson. Vice ordförande Karl Ivar LindströmSekreterare Nils Sköld.Vice sekreterare Einar ErikssonKassör Gösta Johansson. Revisor Knut Andersson, Per Olof Lundemo.Suppleanter Evert Eriksson, Bertil Svensson.


1974 Första styrelsen

Ordförande Håkan Karlsson. Vice ordförande Karl Ivar LindströmSekreterare Nils Sköld.Vice sekreterare Einar ErikssonKassör Gösta Johansson. Revisor Knut Andersson, Per Olof Lundemo.Suppleanter Evert Eriksson, Bertil Svensson.