Medlemsinfo

AKTIVITETER UNDER 2023


SPELNINGAR


Jan 26    Torsdag Vilsta Musikcafé kl 17.30   VibrAccordion spelar kl 17.30

Febr 2     Torsdag Nålmakaren kl 14.00. Stora gruppen

Febr 8      Onsdag Odlarbäcken kl 14.00. Smeklang

Febr 9     Torsdag Bolindergården kl 14.00. Smeklang

Febr 11    Lördag Folk och Kultur. kl xx.00. Stiga Sport Arena. Stora gruppen

Febr 14   Tisdag Marielund kl 14.30. Finstämt

Febr 23   Torsdag Vilsta Musikcafé kl 17.30   Finstämt spelar kl 17.30

Febr 26   Söndag  Västerås Dragspelsklubb musikcafé kl 16.00-17.00 Sme'halverna

Mars 28  Tisdag  Villa Stallgången kl 14.00-16.00 Dambälgarna

Mars 30  Torsdag Vilsta Musikcafé kl 17.30   Dambälgarna spelar kl 17.30

April 11    Tisdag Julita PRO kl ?  Stora gruppen

April 27   Torsdag Vilsta Musikcafé kl 17.30   Sme'halverna spelar kl 19.30

Maj 5        Fredag. Dragspelets dag. Fristadstorget kl 11.00-13.00. Ari Haatainen, Stora gruppen, Sméklang.

Maj 22      Måndag Odlarbäckens äldreboende kl 14.00. Dambälgarna

Juni 7      Onsdag Musik i sommarkvällen Vilsta ca kl 18-20 Stora gruppen

Juni 14    Onsdag Musik i sommarkvällen Vilsta ca kl 18-20 Dambälgarna

Juni  21   Onsdag Musik i sommarkvällen Vilsta ca kl 18-20 Finstämt

Juni 23     Fredag  Stängnäs Visholmen. Midsommar kl12.30-14.00

Juli 26     Onsdag Manhem kl 11.00-16.00 Stora agruppen


Aug 9        Onsdag Musik i sommarkvällen Vilsta ca kl 18-20 Göran Axelsson

Aug 16      Onsdag Musik i sommarkvällen Vilsta ca kl 18-20 Sméklang

Aug 23      Onsdag Musik i sommarkvällen Vilsta ca kl 18-20 Sme'halverna

Sept 28    Torsdag Vilsta Musikcafé kl 17.30

Okt 26      Torsdag Vilsta Musikcafé kl 17.30

Nov 30      Torsdag Vilsta Musikcafé kl 17.30DELTAGANDE I ANDRAS STÄMMOR


Mars  4  Lördag Motala Folkets hus Jularboklubben kl 13.00

Mars 11 Lördag Högsjö folkets hus kl 13.00. Sme'halverna deltar.

Aug   ?   Fre-lördag Tyllsnäs udde, Borlänge. Sme'halverna deltar.  STÄMMAN EJ UTLYSTINTERNT I KLUBBEN UNDER VÅREN


Jazzbälgarna: övning tisdagar udda veckor kl 16.30-17.30.

Sméklang övar ibland på torsdag förmiddag.


Jan 9     Måndag grupp Sme'halverna 17.00 Första mötet för året

Jan 9     Måndag grupp Dambälgarna 13.30 Första mötet för året

Jan 10   Tisdag grupp Smedbälgarna 18.00 Första mötet för året

Jan 12   Torsdag grupp Sméklang 16.30 Första mötet för året 

Jan 12   Torsdag grupp Finstämt 17.00 Första mötet för året

Jan 12   Torsdag grupp Vibraccordion 14.00 Första mötet för året

Jan 17   Tisdag grupp Jazzbälgarna första mötet för året

Jan 24   Tisdag Styrelsemöte kl 15.30

Febr 21  Tisdag Årsmöte kl 18.00

Febr 21  Tisdag Styrelsemöte direkt efter årsmötet

Mars 21 Tisdag Styrelsemöte kl 15.30

Maj 2      Tisdag Styrelsemöte kl 15.30

Maj 9      Tisdag Kvartalsmöte kl 18.00. 

Maj  ?     Lördag En resa "Ut i det blå" i stället för vårfest

Maj 29    Måndag Sista övningskvällen för våren grupp Dambälgarna.

Maj 29    Måndag Sista övningskvällen för våren grupp Sme'halverna.

Maj 30    Tisdag Sista övningskvällen för våren Sméklang

Maj 30    Tisdag Sista övningskvällen för våren Jazzbälgarna.

Maj 30    Tisdag Sista övningskvällen för våren grupp Smedbälgarna.

Juni 1     Torsdag Sista övningen för våren grupp Finstämt. 

Juni 1     Torsdag Sista övningen för våren grupp Vibraccorion.

Juni 15   Torsdag Övning inför midsommarspelningen. kl 14.00-17.00


Juni och augusti. Planeras för spelkväll på Vilsta "Musik i sommarkvällen"
INTERNT I KLUBBEN UNDER HÖSTEN


Aug 21   Måndag Första övning Sme'halverna kl 17.00

Aug 21   Måndag Första övning Dambälgarna kl 13.30

Aug 22   Tisdag Första övning Smedbälgarna kl18.00

Aug 24   Torsdag Första övningSméklang

Aug 24   Torsdag Första övning Finstämt kl 17.00

Aug 24   Torsdag Första övning Vibracordion

Aug 29   Tisdag Första övning Jazzbälgarna kl 15.00


Aug 22   Tisdag Styrelsemöte kl 15.30

Sept 19  Tisdag Kvartalsmöte kl 17.30.

Okt 17    Tisdag Styrelsemöte kl 16.00

Nov 14    Tisdag Kvartalsmöte kl 18.00.

Nov 27    Måndag Sista övningen Sme'halverna

Nov 27    Måndag Sista övningen Dambälgarna

Nov 28    Tisdag Sista övningen Sméklang

Nov 28    Tisdag Sista övningen Jazzbälgarna

Nov 28    Tisdag Sista övningen Smedbälgarna

Nov 30    Torsdag Sista övningen Finstämt   

Nov 30    Torsdag Sista övningen Vibracordion.

Dec 2       Lördag (alternativt Fredag 1 dec) Julfest i lokalen kl 18.00