Medlemsinfo

AKTIVITETER UNDER 2024


SPELNINGAR


Jan 9      Tisdag kl 14.00 Lagersbergsgården Finstämt

Jan 18    Torsdag kl ?.? Nålmakaren Stora gruppen

Jan 25    Torsdag Vilsta Musikcafé kl 17.30   Sme'halverna spelar kl 19.30

Feb 9        Fredag kl. 10.30 Tunagården Dambälgarna

Feb 14     Onsdag kl 14.00 Spångagården Finstämt

Febr 10    Lördag Folk och Kultur. kl xx.00. Stiga Sport Arena. Stora gruppen + Ari Haatainen

Febr 29   Torsdag Vilsta Musikcafé kl 17.30   Ingen av våra grupper spelar

Mars 6     Onsdag kl 14.00 Misteln Kungsör. Sme'halverna

Mars 21  Torsdag Vilsta Musikcafé kl 17.30   Dambälgarna spelar kl 17.30. Sméklang spelar kl 19.30

April 25   Torsdag Vilsta Musikcafé kl 17.30   Finstämt spelar kl 19.30

Maj 6        Måndag Dragspelets dag Fristadstorget kl 11-13. Stora gruppen, Sméklang, Ari Haatainen

Juni 5       Onsdag Musik i sommarkvällen Vilsta ca kl 18-20 Sme'halverna

Juni 12     Onsdag Musik i sommarkvällen Vilsta ca kl 18-20 Sméklang

Juni 13     Torsdag kl 14.00 Tallåsgården i Kungsör. Sme'halverna

Juni 19      Onsdag Musik i sommarkvällen Vilsta ca kl 18-20 Stora gruppen

Juni 21     Fredag  Strängnäs Visholmen. Midsommar kl 12.30-14.00


Sommar, sol och semester


Aug 7        Onsdag Musik i sommarkvällen Vilsta ca kl 18-20 Dambälgarna

Aug 14      Onsdag Musik i sommarkvällen Vilsta ca kl 18-20 Old Timers

Aug 21      Onsdag Musik i sommarkvällen Vilsta ca kl 18-20 Finstämt

Sept 26     Torsdag Vilsta Musikcafé kl 17.30

Okt 16       Onsdag kl 14.00 Misteln Kungsör. Sme'halverna

Okt 31       Torsdag Vilsta Musikcafé kl 17.30

Nov 28       Torsdag Vilsta Musikcafé kl 17.30

Nov 30, Dec 1 Lördag söndag KL 14.30  Juldans Radermachersmedjorna. K-E Carlsson + Ann-Marie Nordkvist (?)



DELTAGANDE I ANDRAS STÄMMOR


Mars 2 Lördag Motala folkets hus kl 13.00-21.00 Jularboklubbens stämma.     jularboklubben.se

Mars 9 Lördag Högsjö folkets hus kl 13.00. Sme'halverna deltog

April 20 Lördag Stjärnhov kl 13.00-21.00  Inbjudan   Allspelslåtar

Juni 14-15 Fre-lör Bettna Föreningsborg kl 10.00

Aug 2-3 Fre-lör Tyllsnäs Udde



INTERNT I KLUBBEN UNDER VÅREN


Jan 8      Måndag grupp Dambälgarna 13.30 Första mötet för året

Jan 8      Måndag grupp Sme'halverna 17.00 Första mötet för året

Jan 9      Tisdag grupp Smedbälgarna 18.00 Första mötet för året

Jan 11    Torsdag grupp Vibraccordion 14.00 Första mötet för året

Jan 11    Torsdag grupp Sméklang 16.30 Första mötet för året 

Jan 11    Torsdag grupp Finstämt 17.00 Första mötet för året


Jan 23    Tisdag Styrelsemöte kl 15.30

Febr 20   Tisdag Årsmöte kl 18.00

Febr 20   Tisdag Styrelsemöte direkt efter årsmötet

Mars 19  Tisdag Styrelsemöte kl 15.30

April 19    Lördag Vårfest kl 14.00-18.00

April 23    Tisdag Styrelsemöte kl 15.30

Maj 7        Tisdag Kvartalsmöte kl 18.00. 



Maj 27      Måndag Sista övningskvällen för våren grupp Dambälgarna.

Maj 27      Måndag Sista övningskvällen för våren grupp Sme'halverna.

Maj 28      Tisdag Sista övningskvällen för våren grupp Smedbälgarna.

Maj 30      Torsdag Sista övningen för våren grupp Vibraccorion.

maj 30      Torsdag Sista övningskvällen för våren Sméklang

Maj 30      Torsdag Sista övningen för våren grupp Finstämt. 





INTERNT I KLUBBEN UNDER HÖSTEN


Aug 19   Måndag Första övning Dambälgarna kl 13.30

Aug 19   Måndag Första övning Sme'halverna kl 17.00

Aug 20   Tisdag Första övning Smedbälgarna kl 18.00

Aug 22   Torsdag Första övning Vibracordion kl 14.00

Aug 22   Torsdag Första övningSméklang kl 16.30

Aug 22   Torsdag Första övning Finstämt kl 17.00


Aug 27   Tisdag Styrelsemöte kl 16.00

Sept 17  Tisdag Kvartalsmöte kl 18.00.

Sept 28   Lördag kl 15-20 JUBILEUMSFEST 50 ÅR

Okt 15    Tisdag Styrelsemöte kl 15.30

Nov 12    Tisdag Kvartalsmöte kl 18.00.


Nov 25    Måndag Sista övningen Dambälgarna

Nov 25    Måndag Sista övningen Sme'halverna

Nov 26    Tisdag Sista övningen Smedbälgarna

Nov 28    Torsdag Sista övningen Vibracordion.

Nov 28    Torsdag Sista övningen Sméklang

Nov 28    Torsdag Sista övningen Finstämt   

Dec ?       Fredag  Julfest i lokalen (?)