Kontakt

Vår postadress är:


Dragspelsklubben Smedbälgarna

Skrinnarvägen 11

633 59 Eskilstuna

Klubbens organisationsnummer: 818000-8933


Bankgiro: 129-0121


Swish: 123 188 40 55


Klubben bildades 1974 och registrerades 1984-05-13

Föreningen verksamhet regleras av våra stadgar. Dessa har reviderats och moderniserats under årens lopp.


Här är  Gällande stadgar.

Efter årsmötet 20 febr 2024 ser styrelsen ut så här:Telefon

E-post

Ordförande

Gunnar Andersson

Vald 2019

016-42 54 50

072-220 56 07

Vice ordförande

Gunnar Beskow

Vald 2023

070-520 49 68

Sekreterare

Gun Sundberg

Vald 2014

016-51 20 57

070-144 25 33

Vice sekreterare

Gunnel Ewert

Vald 2023

076-908 85 67

Kassör

Lotta Björvang

Vald 2023

076-109 00 66

Ledamot

Karl-Erik Carlsson

Vald 2014

016-706 11

070-637 84 52

Ledamot

Marianne Arnholm

Vald 2014

016-51 85 64

073-977 08 83

Ledamot

Håkan Carlsson

Vald 2013


073-970 49 96

Saknas

Ledamot

Ann-Marie Nordkvist

Vald 2013

016-51 79 34

070-777 41 07

Ledamot

Gunnel Forss

Vald 2023

070-232 58 51

Bakre raden: Håkan Carlsson, Gun Sundberg, Marianne Arnholm, Gunnar Andersson, Karl-Erik Carlsson, Gunnar Beskow.

Främre raden: Lotta Björvang, Ann-Marie Nordkvist, Gunnel Forss, Gunnel Ewert.

Klubben har egen träningslokal


Den är belägen i Viptorp i Eskilstuna. Vi är mycket glada att ha denna utmärkta träningslokal.

Här bedrivs träning 4 dagar i veckan.


Vill du komma och lyssna så tag kontakt med respektive spelledare så får du veta vilka tider som gäller.

Vill du att vi ska spela för er så kontaktar du någon av nedanstående:

Gunnar Andersson

072-220 56 07
Gruppen Smedbälgarna

072-220 56 07

Gruppen Finstämt

073-180 35 46

Gruppen Sme'halverna

070-232 58 51

Gruppen Smeklang

070-210 76 40

Gruppen Dambälgarna

070-777 41 07

Gruppen Vibracordion

070-604 19 66