Ragnar Göhle

Ragnar Göhle var en legendarisk dragspelare som varit med i Smedbälgarna under många år.

Vi hade det stora nöjet att höra honom spela i klubblokalen nästan varje vecka ända fram till sin död