Kontakt

Antal besökare:

sedan 2012


Uppdaterad 2020-02-16

Vår postadress är:


Dragspelsklubben Smedbälgarna

Skrinnarvägen 11

633 59 Eskilstuna

Klubbens organisationsnummer: 818000-8933


Bankgiro: 129-0121


Swish: 123 188 40 55


Klubben bildades 1974 och registrerades 1984-05-13

Föreningen verksamhet regleras av våra stadgar. Dessa har reviderats och moderniserats under årens lopp.


Här är Gällande stadgar.

Efter årsmötet 11 febr 2020 ser styrelsen ut så här:Telefon

E-post

Ordförande

Gunnar Andersson

Vald 2019

016-42 54 50

072-220 56 07

Vice ordförande

Rolf Claesson

Vald 2019

016-13 56 17

070-685 36 69

Sekreterare

Gun Sundberg

Vald 2014

016-51 20 57

070-144 25 33

Vice sekreterare

Bertil Stjernefors

Vald 2014


073-975 02 87

Kassör

Gunnar Beskow

Vald 2011


070-520 49 68

Ledamot

Karl-Erik Carlsson

Vald 2014

016-706 11

070-637 84 52

Ledamot

Marianne Arnholm

Vald 2014

016-51 85 64

073-977 08 83

Ledamot

Håkan Carlsson

Vald 2013


073-970 49 96

Saknas

Ledamot

Ann-Marie Nordkvist

Vald 2013

016-51 79 34

070-777 41 07

Bakre raden: Håkan Carlsson, Karl-Erik Carlsson, Ann-Marie Nordqvist, Bertil Stjärnefors, Rolf Claesson.

Främre raden: Gunnar Andersson, Gun Sundberg, Marianne Arnholm, Gunnar Beskow.

Vill du att vi ska spela för er så kontaktar du någon av nedanstående:

Gunnar Andersson

016-42 54 50

072-220 56 07

Gunnar Andersson

016-42 54 50

072-220 56 07

Gruppen Smedbälgarna


073-975 02 87

Gruppen Finstämt


070-368 55 33

Gruppen Sme'halverna

070-232 58 51

Gruppen Småbälgarna (Durspel)

016-35 75 39

070-314 77 01

Gruppen Smeklang

070-210 76 40

Gruppen Nybälgarna

070-777 41 07

Gruppen Jazzbälgarna

070-210 76 40

Klubben har egen träningslokal


Den är belägen i Viptorp i Eskilstuna. Vi är mycket glada att ha denna utmärkta träningslokal.

Här bedrivs träning 4 dagar i veckan.


Vill du komma och lyssna så tag kontakt med respektive spelledare så får du veta vilka tider som gäller.